Oranje | Samen delen spelen

Dit zijn spelen in de oranje kleur. Hier delen leerlingen  samen materialen of wisselen snel van functies binnen een spel. Dit zie je bij tikspelen en over-en weer spelen, zoals ‘boompje verwisselen’, ‘tennis’, ‘moerasspel’, ‘rawhide’ en ‘het beeldenmuseum’. Je houdt je eerlijk aan afspraken en spelregels. Je bent flexibel in het bijstellen van de voorwaarden om samen leuk te kunnen spelen.

Soms is stimulans nodig om zich aan de afspraken te houden en andere functies te accepteren. Deze spelen kunnen zich ontwikkelen naar spelen waarin de kinderen zelfstandig met elkaar spelen, inclusief wisselen, aanpassen regels en automatisch met elkaar rekening houden.

scholing

Visie

Het concept van Speel gedrag werkt met vijf kleuren. Succes ervaar je door te spelen in de juiste kleur met de juiste begeleiding. Meer weten

scholing

Scholing

Speelgedrag biedt mogelijkheden voor scholing aan leerkrachten, schoolteams, en begeleiders.
Meer weten

extrazorg

Zorg

Speelgedrag kan goed ingezet worden als ‘extra zorg’ voor leerlingen die weinig succes ervaren in samenspelen.
Meer weten

contact

Contact

Heeft u interesse in het concept? Of wilt u meer weten over ons scholingsaanbod?
Leer ons kennen