Rood | Tegen elkaar spelen

Dit zijn spelen in de rode kleur. Hier spelen leerlingen in teamverband of solo tegen elkaar om te winnen.   Ze spelen samen, proberen te winnen en  hebben respect de tegenstander in de wedstrijd. Ook kunnen leerlingen andere rollen vervullen, zoals scheidsrechter, coach of observator. Dit competitie-element zie je terug  bij spelen  als eindvakbal, frisbee, voetbal, basketbal en armworstelen.

Soms is stimulans nodig om respectvol met elkaar te spelen, regels te bewaken en gedrag aan te leren. Deze spelen kunnen zich ontwikkelen naar zelfstandige competitiespelen, waarin leerlingen zelf de regels bewaken, elkaar coachen  en respect hebben voor elkaar.

scholing

Visie

Het concept van Speel gedrag werkt met vijf kleuren. Succes ervaar je door te spelen in de juiste kleur met de juiste begeleiding. Meer weten

scholing

Scholing

Speelgedrag biedt mogelijkheden voor scholing aan leerkrachten, schoolteams, en begeleiders.
Meer weten

extrazorg

Zorg

Speelgedrag kan goed ingezet worden als ‘extra zorg’ voor leerlingen die weinig succes ervaren in samenspelen.
Meer weten

contact

Contact

Heeft u interesse in het concept? Of wilt u meer weten over ons scholingsaanbod?
Leer ons kennen