Speelgedrag +Zorg

Speelgedrag +Zorg

Speelgedrag kan goed ingezet worden als ‘extra zorg’ voor kinderen die weinig succes ervaren in samenspelen. De principes van speelgedrag worden nadrukkelijker ingezet bij individule kinderen binnen de grote groep , maar ook in speciaal geformeerde speelgroepjes. Per individu, maar ook in de omgeving van het kind worden interventies toegepast op vastgestelde hulpvragen. Er wordt gewerkt met een praktisch leerlingvolgsysteem, gebaseerd op het kleurenmodel:

Er wordt gewerkt met een praktisch leerlingvolgsysteem, gebaseerd op het kleurenmodel:

 1. Naast elkaar spelen
 2. Om de beurt spelen
 3. Samen delen spelen
 4. Samenwerk spelen
 5. Tegen elkaar spelen

Het individuele kind wordt geleerd beter samen te spelen en ook de omgeving van het kind wordt positief beïnvloed. Dit vraagt veel van de professionaliteit van de begeleider/leerkracht. Deze hanteert bewust enkele principes van aangepaste begeleiding:

 1. Veilig klimaat scheppen
 2. Ruimte en structuur
 3. Zelfregulering bevorderen

Dit geeft het individuele kind, maar ook de omgeving van het kind enorme ontwikkelings-kansen om speelmogelijkheden te vergroten en sociaal vaardiger te worden. De kinderen gaan bewuster om met speelgedrag, en leert hen:

 1. Zelfvertrouwen
 2. Zelf structuur aanbrengen
 3. Zelfstandigheid
 4. Beter samenspelen

De spelen zijn gebaseerd op de spelen, welke gehanteerd worden op het speelplein, sportveld en in de gymles. Echter, de spelen hebben een extra organisatorische/didactisch aspect om recht te doen aan de hulpvraag van het individule kind De spelen zijn beschreven op activiteitenkaarten met aanpassingen in kleuren.

 1. In de grote groep: ‘Touwzwaaien’ Het kind met een hulpvraag speelt met een eigen touw, om (eerst) succes te ervaren om naast anderen te spelen (blauw)
 2. In een kleine speelgroep: Kinderen leren tijdens een tikspel (oranje) beter hun gevoelens uiten. Het spel wordt zo nu en dan stilgelegd en de kinderen wordt gevraagd op een leuk/niet-leuk bank aan te geven wat ze vinden en wat ze willen.

De scholing om extra zorg te leren hanteren binnen het concept van speelgedrag heet:Beter leren Samenspelen

scholing

Visie

Het concept van Speel gedrag werkt met vijf kleuren. Succes ervaar je door te spelen in de juiste kleur met de juiste begeleiding. Meer weten

scholing

Scholing

Speelgedrag biedt mogelijkheden voor scholing aan leerkrachten, schoolteams, en begeleiders.
Meer weten

extrazorg

Zorg

Speelgedrag kan goed ingezet worden als ‘extra zorg’ voor leerlingen die weinig succes ervaren in samenspelen.
Meer weten

contact

Contact

Heeft u interesse in het concept? Of wilt u meer weten over ons scholingsaanbod?
Leer ons kennen