Visie van Speelgedrag

Visie van Speelgedrag

Door te spelen in de juiste kleur en met de juiste begeleiding ervaar je in korte tijd positieve ontwikkelingen in het speelgedrag van leerlingen. Op het terrein van zelfvertrouwen, structuur aanbrengen, zelfstandigheid en samenspelen zijn deze vorderingen zichtbaar.

Een handige speelwijzer met veel spelen en bijpassend leerlingvolgsysteem geven handvatten om ontwikkelingsgerichte beslissingen te nemen samen met de leerling.

Leerlingen moeten veel kunnen spelen en bewegen. Behalve het gezondheidsprincipe van bewegen is een sterk punt dat je tegelijkertijd voelt, denkt en doet; een leerconcept welke vele leerlingen aanspreekt. In bewegingslessen, op speelpleinen, binnen sportverenigingen en ook in de opvang kunnen speelmomenten met speelgedrag ingericht worden. Specifiek gekozen speelactiviteiten leveren ontwikkelingskansen op in speelgedrag. Sociaal vaardig bewegen en intensief bewegen gaan overigens prima samen. Er wordt na introductie van het concept vaak meer, beter, zelfstandiger en intensiever gespeeld. Leerlingen krijgen bijvoorbeeld vaardigheden om zelf bewegingsspelen op gang te brengen en te houden. Dit komt o.a. de ‘pauze spelen’ en speeltijd tussen onderdelen van lessen en ook het ‘vrije’ buitenspelen ten goede.

Deze insteek komt dus ook tegemoet aan de wens van veel scholen en instellingen om de beweegnorm en gezondheid van kinderen te verbeteren. Gezondheidsbevordering samen met de sociale ontwikkeling geeft dit concept een ijzersterk verhaal naar de beweeg- en speelcultuur van de toekomst.

Bovendien liggen er met dit concept van speelgedrag, uitgesproken kansen om leerlingen extra zorg te bieden op het gebied van sociaal-emotionele vaardigheden. Leerlingen worden nauwkeurig gevolgd in hun ontwikkeling van speelgedrag. En deze leerlingen kunnen, door de gerichte aanpak van speelgedrag in kleuren, essentieel succes ervaren tijdens spelen.

  • Speelgedrag Visie op speelgedrag
  • Een concept van Erik Boot
scholing

Visie

Het concept van Speel gedrag werkt met vijf kleuren. Succes ervaar je door te spelen in de juiste kleur met de juiste begeleiding. Meer weten

scholing

Scholing

Speelgedrag biedt mogelijkheden voor scholing aan leerkrachten, schoolteams, en begeleiders.
Meer weten

extrazorg

Zorg

Speelgedrag kan goed ingezet worden als ‘extra zorg’ voor leerlingen die weinig succes ervaren in samenspelen.
Meer weten

contact

Contact

Heeft u interesse in het concept? Of wilt u meer weten over ons scholingsaanbod?
Leer ons kennen